กิจกรรม workshop อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา


 

     สสส. โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์แห่งประเทศไทย, สำนักงานควบคุมแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค, สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า นำเยาวชนจำนวน 24 ทีม 60 กว่าชีวิต เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทำหนังสั้นเพื่อรณรงค์ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อให้เยาวชนเป้าหมายหลักของธุรกิจแอลกอฮอล์เป็นผู้ส่งสารเพื่อให้สังคมและเยาวชนด้วยกันเองรู้เท่าทันกลยุทธ์ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้สื่อเพื่อกิจกรรมป้องกัน รณรงค์การลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ จากนักวิชาการและผู้กำกับมืออาชีพ อาทิ บัณฑิต ทองดี, นนทรีย์ นิมิบุตร, พัฒนะ จิรวงศ์, ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์ และอีกมากมาย ก่อนคัดเลือกเหลือ 10 ทีมสุดท้ายเพื่อสร้างผลงานจริงนำฉายรณรงค์ต่อทั้งในโรงภาพยนตร์และสังคมทั่วประเทศ

ที่มา : http://entertain.enjoyjam.net/forum/index.php?topic=61035.msg91361#msg91361