สมัครรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล์เรื่องเล่าจากใจราษฎร์ - ถวายจงรักด้วยอักษรา

คำพ่อสอน พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ


อัพเดทข่าวกิจกรรม

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ภายใต้ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ในวิถี New Normal ปีที่ 4

อ่านต่อ >>

ภาพนิทรรศการโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์

อ่านต่อ >>

บรรยากาศ และโฉมหน้า เยาวชนที่เข้ารอบนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ เพื่อคัดเข้าสู่รอบต่อไป ในโครงการD7Days จิตอาสาพลังแผ่นดิน

อ่านต่อ >>

โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ลงพื้นที่เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมที่โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงโครงการ“โพธิ์เรียง”สังคมนิยมสุขภาพดี

อ่านต่อ >>

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ภายใต้ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ในวิถี New Normal ปีที่ 4

อ่านต่อ >>

ภาพนิทรรศการโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์

อ่านต่อ >>

โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ลงพื้นที่เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมที่โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงโครงการ“โพธิ์เรียง”สังคมนิยมสุขภาพดี

อ่านต่อ >>

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดนิทรรศการ โครงการ“Fat Out ไม่เอาไขมัน” ณ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม

อ่านต่อ >>

ทีม ชีพจรลงเฟรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เบื้องหลังการถ่ายภาพยนตร์สั้น

อ่านต่อ >>

กิจกรรม workshop อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา

อ่านต่อ >>

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899 
อีเมล : [email protected]