ทีม ชีพจรลงเฟรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เบื้องหลังการถ่ายภาพยนตร์สั้น


ภาพเบื้องหลังการถ่ายภาพยนตร์สั้น ในโครงการ "อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา" จากน้องๆทีม ชีพจรลงเฟรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่