โครงการ Design Hero เฟ้นหาผู้ที่สนใจ ร่วมโครงการ Design Action Hero: ดีไซน์ดีมีแต่ได้

โครงการ Design Hero  เฟ้นหาผู้ที่สนใจ  

ร่วมโครงการ Design Action Hero: ดีไซน์ดีมีแต่ได้ 
 

โครงการ Design Hero เป็นความร่วมมือระหว่าง art4d กับ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฟ้นหาผู้ที่สนใจ เยาวชนหรือประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ที่มีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปต่อยอดธุรกิจ ร่วมสมัครเป็นทีม ทีมละ 2-5 คน ไม่จำกัดสาขาวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำความคิดสร้างสรรค์นั้นไปต่อยอดเป็นธุรกิจได้ เพื่อสู่การเป็น ผู้ประกอบการ  หรือ เกิดผลงานปฏิบัติการจริง ภายใต้ประเด็นสุขภาวะ รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ จนถึง 8 กรกฎาคม 2565

 

หัวข้อที่เปิดรับสมัคร

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถส่งไอเดียของโครงการที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาหรือรณรงค์ในสังคมวงกว้าง ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ (เลือกได้ 1 หัวข้อ)

 

1.   Creative Playground : พื้นที่สุขภาพนิยม

สังคมที่ผู้คนให้ความสำคัญกับสุขภาพอย่างยิ่งยวด มีความต้องการพื้นที่สาธารณะและสาธารณูปโภคที่รองรับความหลากหลายของคนเมือง คุณภาพอากาศที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ รวมทั้งจิตสำนึกในเรื่องของการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และการช่วยกันลดอุณหภูมิลงอันเนื่องมาจาก “ภาวะโลกรวน”

(climate change)

 

 

 

2.    Thailand’s Soft Power Remake : เวอร์ชั่นใหม่ของวัฒนธรรมไทย

Soft Power คือการสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ ที่แฝงวัฒนธรรม โดยเฉพาะศิลปะและความบันเทิงไม่ว่าจะเป็น เพลง ภาพยนตร์ ซีรี่ส์ แอนิเมชั่น แฟชั่น อาหาร เกมส์ การท่องเที่ยว อีสปอร์ต เป็นต้น ส่วน remake คือการสร้างเวอร์ชั่นใหม่ของตัวเองให้ดีกว่าเดิม โดยไม่ยึดติดกับกรอบความคิดหรือความสำเร็จในอดีต ในขณะเดียวกันก็ไม่ปฏิเสธสิ่งที่ทำให้เราเป็นเราในปัจจุบัน

 

3.    Technotopia : เมืองแห่งเทคโนโลยี

ปัจจัยหลักที่เป็นตัวผลักดันให้เกิดฉากทัศน์นี้คือ การพัฒนาของระบบอัตโนมัติทั้งหลาย ตลอดจน เทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Metaverse, NFT, AI, IoT (Internet of Things) หรือ Cryptocurrency ซึ่งก่อให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ที่มีเทคโนโลยีเป็นฐานรองรับ การใส่ความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถประยุกต์ให้เหมาะสมกับรูปแบบไลฟ์สไตล์ในอนาคตจึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง


 

4.    Green SME– Design for community : ธุรกิจรักษ์โลก

โมเดลธุรกิจรักษ์โลกสำหรับองค์กรขนาดเล็กและกลาง เกิดขึ้นจากปัญหาสิ่งแวดล้อม มลภาวะ และ ปัญหา climate change ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่หันมาสนใจเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การประหยัดพลังงาน พลังงานสะอาด การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การนำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำ refill store เป็นต้น สนใจกรอกใบสมัครที่นี่ คลิก

 

      หรือ Scan กรอกใบสมัคร ที่นี่