ดีไซน์ฮีโร่ Design Hero : The New Normal

art4d ร่วมกับ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดประกวดผลงานออกแบบใต้โครงการ 'Design Hero: The New Normal'

 

โดยจุดประสงค์ของกิจกรรมเป็นไปเพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ ทั้งในด้านการออกแบบแขนงต่างๆ การออกแบบการสื่อสาร การออกแบบชุดกิจกรรมหรือกระบวนการที่เป็นประโยชน์ รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรม ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในภาวะวิกฤต

เปิดรับสมัครนักสร้างสรรค์ประเภททีม จำนวนไม่เกิน 3-5 คน อายุระหว่าง 15 – 25 ปี ร่วมชิงทุนสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท


ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งผลงานได้ทาง

https://forms.gle/igVRZTgwooCGfsnE7

.

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารโครงการได้ที่

https://art4d.com/design-hero-the-new-normal

.

หมดเขตส่งผลงาน วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น.