บรรยากาศ และโฉมหน้า เยาวชนที่เข้ารอบนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ เพื่อคัดเข้าสู่รอบต่อไป ในโครงการD7Days จิตอาสาพลังแผ่นดิน


 

 

 

 

 

สามารถชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ได้ที่ http://www.artculture4health.com/contents/view/1076