ประกาศเลื่อนกิจกรรมการประกวดโครงการ Design Hero Challenge

ประกาศเลื่อนกิจกรรมการประกวดโครงการ Design Hero Challenge

 


 เนื่องด้วยสถานะการณ์ การระบาด ของไวรัส Covid - 19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น เพื่อการดำเนินการตามมาตราการ Social Ditancing ทางโครงการจึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนดหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยผู้ที่สมัครเข้าร่วมกับโครงการไว้ก่อนหน้านี้ ทางโครงการจะยังคงรักษาสิทธิ์การสมัครไว้ให้ท่าน และจะสอบถามเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้ง ในช่วงการประกาศกิจกรรมรอบต่อไป