ภาพนิทรรศการโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์


ภาพกิจกรรม นิทรรศการโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ในหัวข้อ"อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน" (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้) ปีที่2 โดยกิจกรรมจะจัดแสดงแค่ 2 วันเท่านั้น!! ตั้งแต่วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 ก่อนจะมีพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ในหัวข้อ"อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน" (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้) ปีที่2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่เกียรติคุณจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ บรรยากาศนิทรรศการ "อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน" ปีที่ 2