สสส เปิดรับสมัคร 8 ทีมผลิตคลิป วิ่งสู่ชีวิตใหม่

สสส ขอเชิญผู้ที่มีอายุระหว่าง 22-35 ปี มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ และสนใจการขยับร่างกาย มาร่วมเป็น 8 ทีมคนรุ่นใหม่ เพื่อผลิตคลิปสารคดีเรียลลิตี้ สร้างแรงบันดาลใจ วิ่งสู่ชีวิตใหม่ พร้อมรับทุนการผลิต 150,000 บาท ตลอด 3 เดือน 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 6 สิงหาคมนี้

ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ทาง www.pings.in.th  และ facebook fanpage MediaAsSocialSchool


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ  
 •  เปิดรับสมัครทีมผลิตสื่อมืออาชีพ หรือคนรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 35 ปี เพื่อผลิตสื่อในรูปแบบสารคดีกึ่งเรียลลิตี้ จำนวน 8 ทีม ระยะเวลาการทำงาน 3 เดือน (สิงหาคม – ตุลาคม)
 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 22 – 35 ปี ณ วันที่สมัคร
 • ผู้สมัครจะต้องมีความสนใจในประเด็นใดประหนึ่งของ8 บุคคลต้นแบบ โดยนำเสนอให้ความน่าสนใจของเนื้อหา โดยมีการสอดแทรก กลยุทธ และเนื้อหาที่นjาสนใจสำหรับการ น าเสนอ
 1. บุคคลที่มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือมีโรคประจำตัวร้ายแรง
 2. บุคคลที่มีปัญหาอาการเจ็บป่วยจากการทำงานอย่าง ออฟฟิศซินโดรม
 3. บุคคลที่มีปัญหาป่วยเป็นโรคซึมเศร้า หรือมีสภาวะเสี่ยงสู่การเป็นโรคซึมเศร้า
 4. บุคคลที่มีปัญหาด้านโภชนาการ เช่น อยู่ในสภาวะโรคอ้วน
 5. บุคคลที่มีปัญหาทางกายภาพของร่างกาย อย่างคนพิการ
 • ผู้สมัครโดยแต่ละทีมจะต้องผลิตคลิปวิดีโอความยาว 5 นาที จำนวนคลิปละ 2 ต่อเดือน ( รวม 6 ตอน) และบทสรุปความยาว 15 นาที (1 ตอน)
 • ผู้สมัครจะต้องสามารถผลิตและปรับเปลี่ยนเนื้อหาได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถปฏิบัติงานอยู่ภายใต้การดูแลของพี่เลี้ยงสื่อ มืออาชีพ ( สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยและพี่เลี้ยงสื่อสารคดี)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1.  New inspiration เพื่อผลิตสื่อผ่านบุคคลต้นแบบ เป็นแบบอย่างของการสร้างแนวคิด เปลี่ยนวิธีคิด ลุกขึ้นมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตนเอง
 2.  New passion เพื่อเป็นแบบอย่างของการสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ในเยาวชน บุคคลทั่วไป และมืออาชีพ ในการผลิตสื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ 
 3.  New fit เพื่อเป็นแบบอย่างของการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้สมบูรณ์แข็งแรง สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการวิ่ง
 4.  New life เพื่อเป็นแบบอย่างของการก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆของชีวิต เกิดการตื่นตัวเรื่องสุขภาพและกิจกรรมทางกาย ภายใต้แนวคิด “วิ่งสู่ชีวิตใหม่”

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

Date/Time

Job Description

23 ก.ค.  – 6 ส.ค. 2562 

ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัคร 8 คนต้นแบบ

8 ส.ค. 2562

คัดเลือกใบสมัคร และประชุมคณะทำงานร่วม

17 -18 

การประชุม Workshop เพื่อทำความเข้าใจ ผู้เดินเรื่อง โค้ช และทีมผลิตสื่อ

กันยายน 2562

กระบวนการผลิตและเผยแพร่ผลงาน Clip 5 min. No. 1-2 จำนวนรวม 16 Clips

ตุลาคม 2562

กระบวนการผลิตและเผยแพร่ผลงาน Clip 5 min. No. 3-4 จำนวนรวม 16 Clips

พฤศจิกายน 2562

กระบวนการผลิตและเผยแพร่ผลงาน  Clip 5 min. No. 3-4 จำนวนรวม 16 Clips และ Clip 15 Min. จำนวนรวม 8 Clips

9 -10 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมนิทรรศการ Thai Health Day Run

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ 

www.pings.in.th  และ facebook fanpage MediaAsSocialSchool

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์

 • รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการการส่งใบสมัคร โทร. 02-298-0988 ต่อ 104

ส่งใบสมัครมาได้ที่  

ดาวน์โหลดใบสมัคร