เสวนาและประกาศผลรางวัล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน”การแถลงข่าวภายใต้โครงการ การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการรณรงค์ลดน้ำหนักในเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน”    โดย

• นายแพทย์ปัญญา ไข่มุก   คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

• คุณปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

• อาจารย์สง่า ดามาพงษ์   ที่ปรึกษากรมอนามัยและอุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย

• อาจารย์มานพ แย้มอุทัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.

• อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย  ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

• คุณธาราวุฒิ สืบเชื้อ   อุปนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

• อาจารย์จุรี สุวรรณ์ศิลป์   ชมรมครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร

และ พิธีประกาศผลและมอบรางวัลการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการรณรงค์ลดน้ำหนัก ในเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน”

โรงเรียนที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  คือ  รร.มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

ด้วย 3 กิจกรรม 7 สื่อ ดังนี้ 1.กิจกรรมแบ่งปันความรู้เพื่อสุขภาะ 2.กิจกรรมแบ่งปันไอเดียเพื่อสุขภาพ 3.กิจกรรมหนุ่มสาวสุขภาพดี และสื่อแผ่นพับ พัดรณรงค์ หนังสั้นแอนนิเมชั่น สปอตโฆษณา คลิปวัดีโอการเต้นประกอบการออกกำลังกาย โปสเตอร์ หนังสือเล่มเล็กอ่านนอเวลา