ประกาศผลรางวัลการสร้างสรรค์สื่อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน”

โครงการปิ๊งส์ ภายใต้การทำงานของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับ สำนักโภชนาการสมวัย สำนักงานบริหารแผนงานอาหารและโภชนาการ เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน เครือข่ายคนไทยไร้พุง ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการรณรงค์ลดน้ำหนักในเด็กระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งหมด 20 โรงเรียน ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โดยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับครูผู้สอน เด็ก และผู้ปกครองในการกระตุ้นการเกิดการเรียนรู้ ปลูกฝังให้เด็กมีความเข้าใจในเรื่องของโภชนาการ และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค พร้อมส่งเสริมให้เกิดการทำสื่อสร้างสรรค์ที่น่าสนใจ ให้เข้ากับยุคไทยแลนด์ 4.0 อาทิ หนังสั้น คลิปวิดีโอ ป้ายไวนิล โปสเตอร์ เพ้นท์เสื้อ เพ้นท์กระเป๋าผ้า หรือแม้กระทั่งสื่อโซเชียลมีเดียอย่าง เพซบุ๊ก เว็บไซต์ ยูทูป เป็นต้น

ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีนุสรณ์ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านขุนประเทศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) และรางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม

ซึ่งโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนจะผลักดันต้นแบบสื่อที่ดีจากโรงเรียนที่ชนะเลิศเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนอื่นเพื่อใช้ในการขยายผลกับกลุ่มเป้าหมายข้างเคียงระหว่างกลุ่มเพื่อนของเด็ก ครอบครัว ครูหลักสูตร นโยบายของโรงเรียน ร้านค้ารอบสถานศึกษา เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแก่เยาวชนและพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องในระยะต่อไป