เชิญร่วมประกวดผลงานเรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ บอกต่อโครงการดี สำหรับน้องๆระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา กับโครงการการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในหัวข้อ  “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานเรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายใต้แนวคิด “ทำดี 7 Days: ทำดี ทำได้ทุกวัน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด

1. การประกวดจะเปิดรับเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย

2. ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องสังกัดสถานศึกษาในประเทศ และยังคงมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อของสถานศึกษานั้นหรือกลุ่มองค์กร สาธารณประโยชน์

3. ในการเข้าร่วมการประกวด จะต้องยอมรับ (ในนามของสมาชิกแต่ละคนในทีมของคุณ หรือเดี่ยว) ที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงการตัดสินของผู้สนับสนุน และ/หรือ ตัวแทนของหน่วยงาน รวมถึงการตัดสินเกี่ยวกับทีมที่ชนะการประกวด

ระดับการประกวดระดับ

1. ระดับมัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (บุคคลหรือทีม ทีมละ 5 คน)

2. ระดับอุดมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (บุคคลหรือทีม ทีมละ 3 คน)

ประเภทการประกวด

1. Short Animation (จำนวน 1 เรื่อง ความยาวไม่เกิน 3 นาที)

2. ภาพยนตร์สั้น (Short Film) (จำนวน 1 เรื่อง ความยาว 3 - 9 นาที)

3. ภาพถ่าย (Photography Series) (จำนวน 3 - 9 ภาพ)

4. โปสเตอร์ (Poster)

ส่งผลงานได้ตั้งแต่

วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2560

ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่

โทร : 02 244 1777 – 8

Facebook : Fanpage/D7days

เว็บไซต์ : www.senate.go.th/w3c/senate/main.php?url=content&id=776