โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก ได้จัดอบรมให้ความรู้ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ

 

โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก ได้จัดอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ,ผลิตแผ่นพับ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านโภชนาการภายในชุมชน,ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านโภชนาการภายในชุมชน, กิจกรรมออกกำลังกายสนุก เพื่อน็อคเอาท์พุง มุ่งสุขภาพดี กิจกรรมทั้งหมด จัดภายใต้ชื่อโครงการ “น็อคเอาท์พุง มุ่งสุขภาพดี ที่ลำนกแขวก”