โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง จัดโครงการ “โพธิ์เรียง” สังคมนิยมสุขภาพดี

โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง จัดโครงการ “โพธิ์เรียง” สังคมนิยมสุขภาพดี โดยมีการสังคมความรู้ สู่สุขภาพดี, อาหารสร้างสุข (สุขภาพดี) ลานสังคมนิยมสุขภาพดี(เซิ้งกะโป๋เพื่อสุขภาพดี) สังคมนิยมสุขภาพดี กินลงท้องไม่ลงถัง