โรงเรียนวัดสะพาน จัดโครงการ“สะพาน”...สู่สุขภาพดี

โรงเรียนวัดสะพาน จัดโครงการ“สะพาน”...สู่สุขภาพดี โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย ,จัดการประกวดทำ สลัดโรล คู่หูแม่ลูกสุขภาพดี, กิจกรรม “เต้นเปลี่ยนชีวิต Body Jam”สู่สุขภาพดี