เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ได้มีการเปิดนิทรรศการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 กิจกรรมการเปิดนิทรรศการ "Open Bankhun Station“ ณ โรงเรียนบ้านขุนประเทศ สำนักงานเขตหนองแขม ภายในงานมีกิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรม 

- กิจกรรมนิทรรศการเรื่องการบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ (Plearn Station)

- Diet Station เป็นกิจกรรมการเลือกรับประทานอาหาร และมีการประกวดเมนูไร้พุง 

Funny Station เป็นการเล่นเกมส์ ที่เกี่ยวกับความรู้ด้านโภชนาการ 

- Happy Station เป็นกิจกรรมการเต้นตามจังหวะเพลง

- healthy bts station เป็นกิจกรรมลอดประตูสุขภาพ