เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ได้มีการจัดนิทรรศการโครงการ“บาสโลปไร้พุง สุขภาพดีที่ศรีเอี่ยม”

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์   สำนักงานเขตบางนา  กรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดนิทรรศการโครงการบาสโลปไร้พุง สุขภาพดีที่ศรีเอี่ยม โดยมีการแสดงโชว์ ชุด “บาสโลปไร้พุง สุขภาพดีที่ศรีเอี่ยม”  ประกวด เดินแบบชุดแฟนซีเพื่อสุขภาพ  และผลงานของโครงการ ได้แก่

       - ซุ้ม ส้มตำ ยำแซบ     

       - ซุ้ม ผักปลอดสารพิษ           

        - ซุ้ม กีฬา พาเพลิน