เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน ได้มีการเปิดนิทรรศการ “สวนส้มยุคใหม่ สุขภาพดี ไร้พุง ลดโรค” ณ โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกล)

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน  ได้มีการเปิดนิทรรศการ “สวนส้มยุคใหม่ สุขภาพดี ไร้พุง ลดโรค”ณ โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกล) ภายในงานมีสาธิตการเล่นเกมต่างๆ เช่น สะบ้าทอย , ลูกช่วง ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้าน โดยมีการนำเอาการละเล่นพื้นบ้านมาประยุกต์ให้เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง และเป็นการอนุรักษ์การละเล่นอีกด้วย