เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดนิทรรศการ“ศึกชุมนุมเจ้ายุทธจักร” ณ โรงเรียนวัดบางโปรง

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดนิทรรศการ“ศึกชุมนุมเจ้ายุทธจักร”  โครงการ จอมยุทธไร้พุง...บู๊ครบรส ณ โรงเรียนวัดบางโปรง สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ภายในงานได้มีการสาธิตเทคนิคการกระโดดเชือก และผลงานของนักเรียน ที่เกี่ยวกับโภชนาการและการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี