เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดนิทรรศการ โครงการ“Fat Out ไม่เอาไขมัน” ณ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม


เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดนิทรรศการ โครงการ“Fat Out ไม่เอาไขมัน”  ณ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน โดยภายในงานได้มีแสดงละครสั้น พร้อมกับเต้น Fat Out พร้อมกับการนำเสนอโครงงานและผลงานของนักเรียนในโครงการ