การประกาศผลและมอบรางวัลโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์หัวข้อ “จิตอาสาพลังแผ่นดิน : ทำดี ทำได้ ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้”

ใกล้เข้ามาแล้ว!! กับผลการประกวดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์หัวข้อ “จิตอาสาพลังแผ่นดิน : ทำดี ทำได้ ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้” 
ใครจะเป็นผู้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาลุ้นและรู้ผลไปพร้อมกัน วันที่ 25 มีนาคม 2561 ลานเอเทรียม 3 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กำหนดการ 

นิทรรศการแสดงผลงาน และพิธีการประกาศผลมอบรางวัล โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ 

หัวข้อ “จิตอาสาพลังแผ่นดิน : ทำดี ทำได้ ทุกวัน  เริ่มต้นวันนี้” 

วันที่ 24 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2561 

ลานเอเทรียม 3 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

 

วันที่ 24 มีนาคม 2561 

10.00 – 18.00 น.        กิจกรรมรับสมัคร และแนะนำจิตอาสาพลังแผ่นดิน

------------------------------------------------------------------------

13.00 – 14.30 น.        ชวนฟังการขับร้อง และการร้องประสานเสียง บทเพลงพระราชนิพนธ์

โดย เยาวชนและศิลปินนำโดย สันติ ลุนเผ่, วินัย พันธุรักษ์ และ น้ำตาล น้ำเพชรจากเครือข่ายศิลปินจิตอาสา

14.30 – 15.30 น.        ชวนฟังผู้ที่สนใจ เสวนาสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นจิตอาสาพลังแผ่นดิน   

ดำเนินรายการชวนคุย โดย  คุณธีระพล เต็มอุดม

15.30 – 17.00 น.        ชวนลงแรง กับกิจกรรมจิตอาสา "เย็บสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆ ด้อยโอกาส” 

โดย "Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง"

 

วันที่ 25 มีนาคม 2561

10.00 – 17.00 น.        กิจกรรมรับสมัคร และแนะนำจิตอาสาพลังแผ่นดิน

------------------------------------------------------------------------

13.30 – 14.30 น. ชวนฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์

โดยนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

14.30 – 15.00 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมกิจกรรมและสื่อมวลชน

15.00 – 15.15 น. พิธีกรกล่าวเปิดกิจกรรม แนะนำโครงการ และรายละเอียดกิจกรรมบนเวที

15.15 – 15.30 น. กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงที่มาโครงการ

โดย อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

15.30 – 15.45 น. ประธานกล่าวเปิดงาน

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

15.45– 16.00 น. การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการขยายวงกว้างองค์กรความดี

ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ดร. จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้คุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

คุณธีระพล เต็มอุดม หัวหน้าโครงการธนาคารจิตอาสา

ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ ผู้อำนวยการร่วมโครงการธนาคารจิตอาสา

ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

และองค์กรร่วมจัดกิจกรรม พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

16.00 – 16.10 น. ขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดย คุณสันติ ลุนเผ่ ศิลปินแห่งชาติ

16.10 – 16.45 น. พิธีประกาศผลและมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์   

หัวข้อ “จิตอาสาพลังแผ่นดิน : ทำดี ทำได้ ทุกวัน  เริ่มต้นวันนี้” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 

16.45 – 17.45 น. ชวนฟังการขับร้อง และการร้องประสานเสียง บทเพลงพระราชนิพนธ์

โดย เยาวชนและศิลปินนำโดย วินัย พันธุรักษ์ และ น้ำตาล น้ำเพชร จากเครือข่าย  ศิลปินจิตอาสา พลังแผ่นดิน

 

 

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม