วิ่งสู่ชีวิตใหม่ : Run for a New Life

สสส. ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ โครงการปิ๊งส์ บริษัท เอ็น จีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท สิริมาร์เก็ตติ้ง จำกัด นิตยสารไทยจ็อคกิ้ง แฟนเพจ ThaiRun ฮับความสุขนักวิ่ง ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเพื่อเป็นหนึ่งใน 8 คนต้นแบบไม่จำกัดเพศ วัย จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศเข้าสู่ขบวนการฝึกอบรมการเดิน วิ่ง อย่างถูกวิธีและการดูแลด้านโภชนาการให้ถูกต้อง ควบคุมโดยโค้ชผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนอ้วนลงพุง / ซึมเศร้า / พิการ หรือทุพพลภาพ / NCDs / ผิดหวัง ท้อแท้ เบื่อหน่ายชีวิต /ออฟฟิศซินโดรม และที่สำคัญยังไม่เคยวิ่งเราอยากจะชวนคุณมาเปลี่ยนตัวเองสู่ชีวิตใหม่  

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – ขยายเวลาปิดรับสมัคร 1 สิงหาคมนี้ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ทาง www.pings.in.thและ Facebook Fanpage Thai Jogging Magazine

 

วัตถุประสงค์ 

 1.  New inspiration เพื่อผลิตสื่อผ่านบุคคลต้นแบบ เป็นแบบอย่างของการสร้างแนวคิด เปลี่ยนวิธีคิด ลุกขึ้นมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตนเอง
 2.  New passion เพื่อเป็นแบบอย่างของการสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ในเยาวชน บุคคลทั่วไป และมืออาชีพ ในการผลิตสื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ 
 3.  New fit เพื่อเป็นแบบอย่างของการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้สมบูรณ์แข็งแรง สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการวิ่ง
 4.  New life เพื่อเป็นแบบอย่างของการก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆของชีวิต เกิดการตื่นตัวเรื่องสุขภาพและกิจกรรมทางกาย ภายใต้แนวคิด “วิ่งสู่ชีวิตใหม่”

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ  

 •  เปิดรับสมัคร 8 บุคคลต้นแบบของการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ตามรายละเอียดเกณฑ์ดังนี้
 1. บุคคลที่มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือมีโรคประจำตัวร้ายแรง
 2. บุคคลที่มีปัญหาอาการเจ็บป่วยจากการทำงานอย่าง ออฟฟิศซินโดรม
 3. บุคคลที่มีปัญหาป่วยเป็นโรคซึมเศร้า หรือมีสภาวะเสี่ยงสู่การเป็นโรคซึมเศร้า
 4. บุคคลที่มีปัญหาด้านโภชนาการ เช่น อยู่ในสภาวะโรคอ้วน
 5. บุคคลที่มีปัญหาทางกายภาพของร่างกาย อย่างคนพิการ
 • บุคคลต้นแบบทั้ง 8 คน จะต้องไม่เคยผ่านการลงงานวิ่งใดมาก่อนและมีความตั้งใจอยากจะเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยการเริ่มออกมาวิ่ง
 • บุคคลต้นแบบทั้ง 8 จะปฏิบัติกิจกรรมอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญการวิ่งเพื่อเป็น 8 บุคคลต้นแบบ ในการร่วมในสื่อสารคดีเรียลลิตี้ ระยะเวลา 3 เดือน 
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องร่วมกิจกรรมงานวิ่ง Thai Health Day Run 2019 วิ่งสู่ชีวิตใหม่ ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2562 ในระยะ 10 Km. 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่

www.PINGs.in.th หรือ Facebook Fanpage Thai Jogging Magazine

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์

 • รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการการส่งใบสมัคร โทร. 02-298-0988 ต่อ 104 หรือ 096-892-1685 หรือ 094-653-0522

ส่งใบสมัครมาได้ที่

ดาวน์โหลดใบสมัคร 

- ใบสมัครสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง  ไฟล์ Word  / ไฟล์ PDF

- ใบสมัครสำหรับแนะนำเพื่อน ไฟล์ Word  / ไฟล์ PDF

- รายละเอียดโครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ Run for a New Life