แนะกระบวนการคิดเพื่อภาพที่ดี

"อ.ฉลาด ละออเหล่า" ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ วิชาถ่ายภาพ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อีกหนึ่งวิทยากรในการอบรมเชิงปฎิบัติการการถ่ายภาพ ภายใต้หัวข้อ “Creative Photo” ไอเดียปิ๊งส์ ถ่ายภาพปังในวันเดียว โดยแนะวิธีถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์ มุมมองการถ่ายที่ไม่ซ้ำใคร และการสร้างเรื่องราวของภาพให้ดูน่าสนใจ พร้อมกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมอบรมทำ work shop กันอย่างสนุกสนาน 

เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560
ณ ชั้น 1 ห้องเอนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร